Trukkiopas

Monet asiakkaistamme tietävät hyvinkin tarkkaan minkälainen trukki palvelee heidän tarpeitaan parhaiten. Välillä itse kullekin tulee kuitenkin pohdittavaksi sopivimman koneen valinta. Tämä opas sisältää katsauksen eri trukkityyppeihin ja niiden perusominaisuuksiin. Opas ei suinkaan ole kaikenkattava, joten jos jokin jäi vielä lukemisen jälkeen askarruttamaan, valaisemme mielellämme lisää. Olemme vain viestin, sähköpostin tai puhelinsoiton päässä.

Perusvaatimukset

Pohdi, mitä trukilla pitää pääasiassa nostaa? Ovatko kuormat lavoja vai kenties erikoisemman muotoisia esineitä? Ja jos nostotarve on lavoille, ovatko lavat standardikokoisia vai vaaditaanko trukkiin esimerkiksi pidemmät haarukat? Trukkeihin on saatavana erilaisia kiinteitä ja irrotettavia lisävarusteita, joilla muunkin kuin lavatavaran nostaminen onnistuu.

Erilaiset helposti irrotettavat nostopuomit ja nostokoukut tekevät trukista entistäkin monipuolisemman työvälineen. Tietyt sovellukset, kuten paperirullien säännöllinen nostaminen voivat vaatia kiinteästi asennettavia lisävarusteita.

Nostokyky ja nostokorkeus

Liikuteltavien kuormien paino ja vaadittu nostokorkeus ovat olennaisimpia asioita, joita trukin valinnassa tulee ottaa huomioon. Riittävän nostokyvyn ja nostokorkeuden puntaroinnissa kannattaa huomioida, että trukille ilmoitettu suurin nostokyky ei kata koko nostomatkaa. Esimerkiksi 1200 kg:n nimellisnostokyvyn omaavan pinoamisvaunun todellinen nostokyky täyteen 4700 mm:n korkeuteen nostettaessa on kuorman painopisteestä riippuen 580-730 kg. Nostokyvyn suhteen kannattaakin mahdollisuuksien mukaan valita hieman pelivaraa jos liikuteltavat kuormat ovat nimellisnostokyvyn rajoilla.

Esimerkki todellisesta nostokyvystä eri korkeuksilla ja painopiste-etäisyyksillä.

Työskentely-ympäristö

Vaadittavan nostokorkeuden lisäksi pohdi myös kuinka paljon vapaata tilaa nostamiselle on korkeussuunnassa. Käytäväleveydet luonnollisesti asettavat vaatimuksia trukin ulkomitoille ja kääntösäteelle. Onko trukin ajoväylällä ovia? Kuinka korkeita oviaukot ovat? Jos toimintaan kuuluu vaikkapa merikonttien purku, se kannattaa luonnollisesti huomioida trukin rakennekorkeutta tarkastellessa.

Onko toiminta-alueella korkeita kynnyksiä? Työskennelläänkö trukilla sisätiloissa, ulkona vai sekä että? Kuinka monessa vuorossa trukilla on tarkoitus työskennellä? Onko ajoalustan kantavuus rajallinen, eli paljonko trukki saa painaa? Edellä mainitut seikat ohjaavat trukin valintaa niin tyypin, käyttövoiman, koon kuin varustelunkin suhteen.

Yksi seikka kiinnostaa yritysten hankinnoista vastaavia ylitse muiden - kustannukset. Trukin kustannuksiin vaikuttaa luonnollisesti moni asia. Ensimmäinen laskennan arvoinen seikka on pohdinta ostamisen ja vuokraamisen välillä. Emme tässä artikkelissa pui syvällisemmin ostamisen ja vuokraamisen välisiä kustannuseroja vaan tarkoituksena on antaa eväitä ajatustyölle ja muistuttaa seikoista, jotka vaikuttavat trukin kokonaiskustannuksiin.

Vuokrauksen ja huoltoleasingin suhteen kulurakenne on useimmiten selkeä. Vuokra- tai leasinglasku tulee kuukausittain ja lisäkustannukset koituvat polttoaineesta tai sähkötrukin lataukseen käytetystä energiasta. Trukkia ostettaessa itsestään selvän hankintahinnan lisäksi kuluja voi muodostua esimerkiksi rahoituskuluista, trukin määräaikaishuollosta ja korjauksista. Trukin elinkaaressa tulee vääjäämättä myös vastaan piste, jossa sen kulut ovat suuremmat kuin trukin realistinen myyntiarvo. Leasingin ja vuokrauksen kanssa tämä ei luonnollisesti ole ongelma.

Epäsuoria kustannuksia voi syntyä esimerkiksi trukkiin ilmenevästä suuremmasta viasta. Arvioi, mitä maksaa kun trukki on pois sille tarkoitetuista töistä. Valitsemalla hyvän vuokrauskumppanin vältyt tältä kululta, sillä jos vuokratrukissa olevaa vikaa ei saada nopeasti korjattua, saat vastaavanlaisen koneen siksi aikaa tilalle.

Kuljettajan virheestä johtuvia vaurioita ja niistä syntyviä kustannuksia voi ehkäistä valitsemalla parhaiten käyttöympäristöönsä soveltuvan trukin. Oikea kone oikeassa paikassa vähentää työn kuormittavuutta sekä ehkäisee myös huonosta ergonomiasta johtuvia sairaspoissaoloja ja ennen kaikkea työtapaturmia. Trukkeihin on myös saatavana erilaisia turvallisuutta edistäviä lisävarusteita. Näistä yleisimpiä ovat peruutus- ja mastokamerat sekä trukin liikkumista ja ajosuuntaa ilmaisevat blue spot -huomiovalot.

Trukkityypit

Kuten jo aiemmin tuli mainittua, kaikki trukit eivät tietenkään sovellu kaikkeen käyttöön. Alla löydät lueteltuna eri trukkityyppejä ja niille ominaisia piirteitä. Mukana on myös pari esimerkkiä erikoisemmista trukeista.

Lavansiirtovaunut

Käsikäyttöinen pumppukärry on useimmille tuttu laite, joten sitä ei sen enempää käsitellä tässä. Lavansiirtovaunut ovat sähkökäyttöisiä, nimensä mukaisesti lavojen tai muiden kuormien siirtämistä helpottavia varastotrukkeja. Sähköinen lavansiirtovaunu helpottaa kuormien siirtämistä erityisesti suurissa varastoissa ja rasittaa käyttäjäänsä vähemmän kuin käsikäyttöinen pumppukärry.

Lavansiirtovaunu Linde T20AP

Pinoamisvaunut

Pinoamisvaunu, pinontavaunu tai pinkkari - rakkaalla työvälineellä on monta nimeä. Kuten lavansiirtovaunujakin myös pinoamisvaunuja on sekä käsikäyttöisiä että sähkötoimisia. Sähköisellä nostolla varustetuista pinoamisvaunuista löytyy perässä käveltäviä sekä seisten tai istuen ajettavia malleja. Pinkkarit ovat omiaan ahtaissa sisävarastoissa, joissa vaaditaan kuorman liikuttelun lisäksi myös nostokorkeutta. Pinoamisvaunujen nostokyky liikkuu useimmiten 1000 - 1600 kg:n välillä. Kuten vastapainotrukkeja, myös pinoamisvaunuja on saatavilla erilaisilla mastoilla, vapaanostolla ja ilman. Joissakin pinkkarimalleissa on myös niin sanottu perusnosto, joka helpottaa mm. korkeiden kynnysten ylittämistä nostamalla maavaraa.

Näytä pinoamisvaunut >>

Perusnostotoiminnolla varustettu pinoamisvaunu Jungheinrich EJC 212z

Tukipyörätrukit

Tukipyörätrukki on alalla vakiintunut termi. Sillä tarkoitetaan hydraulisilla sivutuilla varustettua pinoamisvaunua. Sivutukien ansiosta tukipyörätrukilla voi nostaa kuormia korkealle turvallisemmin. Tukipyörätrukit ovat useimmiten seisten ajettavia ja niissä on monesti kuljettajalle lisäsuojaa antava turvakatos. Tukipyörätrukki on suosittu varastoissa, joissa tarvitaan korkealle nostavaa konetta, joka mahtuu toimimaan kapeilla käytäväleveyksillä. Tukipyörätrukkien nostokyky liikkuu yleensä samassa haarukassa kuin "tavallisten" pinoamisvaunujenkin, useimmiten 1200 ja 1600 kg:n välillä.

Tutustu tukipyörätrukkeihin >>

Tukipyörätrukki Rocla SST 16 AC

Työntömastotrukit

Työntömastotrukki, tuttavallisemmin "tönäri", tekee juuri sen, mitä nimestä voisi päätellä. Haarukat liikkuvat sekä ylös ja alas että eteen ja taakse. Sähkökäyttöiset työntömastotrukit ovat ulkomitoiltaan ja kääntösäteeltään vastapainotrukkeja pienempiä, joten niillä voidaan helposti operoida kapeilla varastokäytävillä. Eteenpäin työntyvä masto mahdollistaa lavojen helpon kuormaamisen hyllylle. Työntömastotrukkien nostokyky asettuu yleensä 1000-2500 kg:n välille ja mastosta riippuen tönärillä voidaan saavuttaa jopa yli kymmenen metrin nostokorkeuksia.

Näytä työntömastotrukit >>

Työntömastotrukki Yale MR20

Vastapainotrukit

Vastapainotrukki on se konetyyppi, joka useimmille tulee mieleen sanasta "trukki". Kuten arvata saattaa, trukin takaosassa oleva paino tasapainottaa eteen lastattavaa kuormaa. Vastapainotrukkeja on saatavana niin sähkö-, kaasu- kuin dieselkäyttöisenäkin.

Sähkövastapainotrukin akusto toimii omalta osaltaan vastapainona, joten ne saattavat olla polttomoottorikäyttöisiä verrokkejaan hieman ulkomitoiltaan pienempiä. Kompaktin kokoisia sähkötrukkeja on saatavana sekä kolmepyöräisinä että nelipyöräisinä malleina. Sähkötrukin akun hinta nostaa hieman sen hankintakustannusta diesel- ja kaasukäyttöiseen trukkiin verrattuna. Hiljainen ja päästötön sähkötrukki on ihanteellinen sisävarastoihin, mutta oikealla varustelulla (esim. umpihytti) ne soveltuvat hienosti myös ulkokäyttöön. Sähkötrukit ovat yleisesti nostokykyluokaltaan 1000 ja 5000 kg:n välissä. Markkinoilla on toki järeämpiäkin versioita, mutta dieselkäyttöiset trukit ovat niissä kokoluokissa yleisempiä. Sähkötrukin latausaika kannattaa ottaa huomioon sen töitä suunnitellessa.

Kolmepyöräinen sähkövastapainotrukki Mitsubishi FB20K

Diesel- ja kaasutrukit ovat suosittuja niiden monipuolisuutensa ja tehonsa vuoksi. Ne soveltuvat mainiosti ulkokäyttöön, kuten kuormien purkuun rekoista ja konteista. Polttomoottorilla toimivat vastapainotrukit soveltuvat ajonopeudeltaan tavaroiden siirtelyyn pidemmilläkin etäisyyksillä. Diesel- ja kaasutrukkeja löytyy todella moneen eri kokoluokkaan. Tällä hetkellä maailman suurin vastapainotrukki lienee dieselkäyttöinen Kalmar DCG720-10LB, joka nostaa hurjat 72 tonnia!

Tutustu vastapainotrukkeihimme >>

Dieseltrukki Linde H70D

Suorituskyvyn lisäksi polttomoottorikäyttöisten vastapainotrukkien etuna on niiden soveltuvuus useassa vuorossa työskentelyyn. Kummankaan trukkityypin tankkaamiseen ei kulu kauaa, joten kone on vain vähän aikaa poissa töistä. Sisäkäyttöä ajatellen työympäristön ilmanvaihdosta tulee huolehtia, sillä vaikka nykyaikaiset trukit ovatkin verrattain vähäpäästöisiä, niistä kuitenkin pääsee ilmaan hajua ja pakokaasuja. Diesel- ja kaasutrukkien hankintahinta on yleensä vastaavan kokoluokan sähkötrukkia alhaisempi, mutta huoltokustannukset aavistuksen korkeammat.

Maastotrukit

Trukkeja valmistetaan myös erityisen vaativaan käyttöön. Suurilla, traktorimaisilla renkailla varustetut maastotrukit palvelevat epätasaisilla alustoilla, kuten rakennustyömailla. Ne on alusta asti suunniteltu kestämään säätä ja vaihtelevia lämpötiloja. Maastotrukin suunnittelu mahdollistaa yleensä helpot perushuoltotoimet myös kenttäolosuhteissa. Maastotrukkeja on saatavana myös nelivetoisena etenemiskyvyn varmistamiseksi.

Nelivetoinen maastotrukki Ausa C250H

Kurottajat

Kuten maastotrukitkin, kurottajat ovat omimmillaan ulkotöissä ja epätasaisilla alustoilla. Kurottjaan etuna on teleskooppinen puomi, jolla voidaan nostaa ja siirtää kuormia paikkoihin, joihin tavallinen vastapainotrukki ei ylety. Kurottajiin on saatavana laaja valikoima lisälaitteita eri sovelluksiin, kuten kauhoja ja henkilönostoihin tarkoitettuja koreja. Kurottajia käytetäänkin erityisen paljon rakennustyömailla ja maataloudessa.

Näytä kurottajat >>

Kurottaja Manitou MT1440

Erikoistrukit

Kaikkien jo mainittujen trukkityyppien lisäksi markkinoilla on liuta erikoisempia trukkimalleja, jotka mahdollistavat tietyt nosto- ja siirtotyöt perinteisiä trukkeja paremmin. Pitkän tavaran siirtämiseen soveltuvat esimerkiksi nelitietrukit ja kylkitrukit. Korkeisiin ja kapeisiin varastoihin soveltuvat kapeakäytävätrukit, joissa haarukat ovat kulkusuuntaan nähden poikittain. Tavaran keräilyyn varastossa voidaan käyttää korkeakeräilijöitä, joissa haarukoiden lisäksi koko ajotaso kuljettajineen nousee ylös. Ajoneuvotrukit puolestaan ovat rekan tai kuorma-auton perässä kulkevia kompakteja trukkeja, jotka helpottavat kuorman purkua vastaanottajan valmiuksista riippumatta.

Nelitietrukki Combilift C4500. Nelitietrukin renkaat kääntyvät 90 astetta, joten sillä voi ajaa myös sivuttain. Lisäksi haarukkakelkka liikkuu myös etu-taka -suunnassa, aivan kuin työntömastotrukissa.

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram