Henkilönostinten vuositarkastus

 

Henkilöiden nostamiseen ja nostamisessa käytettävien laitteiden käyttö on tarkoin säädeltyä ja valvottua toimintaa. Nostimet tulee tarkistuttaa vuosittain. Sertifioitu henkilönostintarkastajamme tekee henkilönostoihin tarkoitettujen trukkien vuositarkastukset ammattitaidolla ja vastuullisesti. Ammattilaisen toimesta tarkastettu henkilönostin on turvallinen ja toimintavarma.

 

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (käyttöasetus) (403/2008 ja 1101/2010)

25 f §
Nostolaitteen ja nostokorin toimintakunnon varmistaminen

Työnantajan on tarkastettava ja varmistettava henkilönostoihin käytettävän trukin vakavuus ja käyttöturvallisuus ennen ensimmäistä käyttöönottoa ja turvallisuuteen vaikuttavan muutoksen jälkeen. Tarkastus on uusittava vähintään vuoden kuluessa edellisestä tarkastuksesta.

 

Ajantasainen lainsäädäntö

 

HighSkill kotisivupalvelut